Saturday 27-01-2018 3:48:04 PM

निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

अक्षर आकार

Current Size: 100%

भाषा

शब्दशोध

महिला व बाल विकास विभाग

महिला व बाल विकास विभाग

महाराष्ट्र शासन

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

उत्तम पद्धती

अ.क्र. शीर्षक तारीख डाउनलोड आकार
जातक अॅपलीकेशनचा अंमलबजावणी करणे 30-07-2016 PDF icon जातक अॅपलीकेशनचा अंमलबजावणी करणे (मराठी) 807.69 KB
महिला कौशल्याचा विकास करणे 30-07-2016 PDF icon महिला कौशल्याचा विकास करणे (मराठी) 906.98 KB
बाल गृहांची गुणवत्ता वाढवणे 25-06-2016 PDF icon बाल गृहांची गुणवत्ता वाढवणे (मराठी) 1.01 MB
पूर्व शालेय शिक्षण 30-07-2016 PDF icon पूर्व शालेय शिक्षण (मराठी) 818.92 KB
उत्तम पद्धती – आरजेएम मिशन 30-07-2016 PDF icon उत्तम पद्धती – आरजेएम मिशन (मराठी) 6.41 MB
बाल विकास केंद्र 25-06-2016 PDF icon बाल विकास केंद्र (मराठी) 511.33 KB
सामुदायिक भोजन 30-07-2016 PDF icon सामुदायिक भोजन (मराठी) 540.13 KB
वाढदिवस साजरे करणे 30-07-2016 PDF icon वाढदिवस साजरे करणे (मराठी) 521.82 KB
मदर केअर सेंटर 25-06-2016 PDF icon मदर केअर सेंटर (मराठी) 507.12 KB
१० गर्भ संस्कार केंद्र 25-06-2016 PDF icon गर्भ संस्कार केंद्र (मराठी) 525 KB
११ गर्भवती महिला देखभाल केंद्र 30-07-2016 PDF icon गर्भवती महिला देखभाल केंद्र (मराठी) 600.81 KB
१२ परसबाग तयार करणे 25-06-2016 PDF icon परसबाग तयार करणे (मराठी) 794.99 KB
१३ ग्राम धान्यवितरण योजना 25-06-2016 PDF icon ग्राम धान्यवितरण योजना (मराठी) 496.06 KB