Saturday 27-01-2018 3:48:04 PM

निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

अक्षर आकार

Current Size: 100%

भाषा

शब्दशोध

महिला व बाल विकास विभाग

महिला व बाल विकास विभाग

महाराष्ट्र शासन

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

अर्थसंकल्पीय अंदाज

अनु. क्र शीर्षक डाउनलोड आकार
1 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-२०१९ PDF icon अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-२०१९ ((इंग्रजी, मराठी)) 14.12 MB
2 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८ PDF icon अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८ (इंग्रजी, मराठी) 549.59 KB
3 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-१७ PDF icon अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-१७ (इंग्रजी, मराठी) 474.84 KB
4 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-१६ PDF icon अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-१६ (इंग्रजी, मराठी) 416.49 KB
5 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१४-१५ PDF icon अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१४-१५ (इंग्रजी, मराठी) 421.54 KB
6 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१३-१४ PDF icon अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१३-१४ (इंग्रजी, मराठी) 213.98 KB
7 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१२-१३ PDF icon अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१२-१३ (इंग्रजी, मराठी) 981.51 KB