Saturday 27-01-2018 3:48:04 PM

निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

अक्षर आकार

Current Size: 100%

भाषा

शब्दशोध

महिला व बाल विकास विभाग

महिला व बाल विकास विभाग

महाराष्ट्र शासन

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

एम पी आर

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड आकार
1 एम पी आर ऑगस्ट 2016 File एम पी आर ऑगस्ट 2016 (इंग्रजी) 522.04 KB
2 एम पी आर सप्टेंबर 2016 File एम पी आर सप्टेंबर 2016 (इंग्रजी) 317.2 KB
3 एम पी आर ऑक्टोबर 2016 File एम पी आर ऑक्टोबर 2016 (इंग्रजी) 165.08 KB
4 एम पी आर नोव्हेंबर 2016 File एम पी आर नोव्हेंबर 2016 (इंग्रजी) 156.73 KB
5 एम पी आर डिसेंबर 2016 File एम पी आर डिसेंबर 2016 (इंग्रजी) 398.45 KB
6 एम पी आर जानेवारी 2017 File एम पी आर जानेवारी 2017 (इंग्रजी) 466.52 KB
7 एम पी आर फेब्रुवारी 2017 File एम पी आर फेब्रुवारी 2017 (इंग्रजी) 445.35 KB
8 एम पी आर मार्च 2017 File एम पी आर मार्च 2017 (इंग्रजी) 445.35 KB
9 एम पी आर अप्रैल 2017 File एम पी आर अप्रैल 2017 (मराठी) 393.36 KB
10 एम पी आर मई 2017 File एम पी आर मई 2017 (इंग्रजी) 186.17 KB
11 एम पी आर जून 2017 File एम पी आर जून 2017 (इंग्रजी) 447.02 KB
12 एम पी आर जुलाई 2017 File एम पी आर जुलाई 2017 (इंग्रजी) 946.96 KB
13 एम पी आर अगस्त 2017 File एम पी आर अगस्त 2017 (इंग्रजी) 478.25 KB
14 एम पी आर सितंबर 2017 File एम पी आर सितंबर 2017 (इंग्रजी) 448.41 KB
15 एम पी आर अक्टूबर 2017 File एम पी आर अक्टूबर 2017 (इंग्रजी) 174.88 KB
16 एम पी आर नवंबर 2017 File एम पी आर नवंबर 2017 (इंग्रजी) 514.03 KB
17 एम पी आर दिसंबर 2017 File एम पी आर दिसंबर 2017 (इंग्रजी) 463.45 KB
18 एम पी आर जनवरी 2018 File एम पी आर जनवरी 2018 (इंग्रजी) 278 KB
19 एम पी आर फ़रवरी 2018 File एम पी आर फ़रवरी 2018 (इंग्रजी) 189.24 KB
20 एम पी आर मार्च 2018 File एम पी आर मार्च 2018 (इंग्रजी) 190.91 KB
21 एम पी आर अप्रैल 2018 File एम पी आर अप्रैल 2018 (इंग्रजी) 190.96 KB
22 एम पी आर मई 2018 File एम पी आर मई 2018 (इंग्रजी) 184.13 KB
23 एम पी आर जून 2018 File एम पी आर जून 2018 (इंग्रजी) 188.35 KB
24 एम पी आर जुलाई 2018 File एम पी आर जुलाई 2018 (इंग्रजी) 185.74 KB
25 एम पी आर अगस्त 2018 File एम पी आर अगस्त 2018 (इंग्रजी) 192.81 KB
26 एम पी आर सितम्बर 2018 File एम पी आर सितम्बर 2018 (इंग्रजी) 161.27 KB
27 एम पी आर अक्टूबर 2018 File एम पी आर अक्टूबर 2018 (इंग्रजी) 161.67 KB
28 एम पी आर नवंबर 2018 File एम पी आर नवंबर 2018 (इंग्रजी) 160.99 KB
29 एम पी आर दिसंबर 2018 File एम पी आर दिसंबर 2018 (इंग्रजी) 162.66 KB
30 एम पी आर जनवरी 2019 File एम पी आर जनवरी 2019 (इंग्रजी) 278 KB