Saturday 27-01-2018 3:48:04 PM

निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

अक्षर आकार

Current Size: 100%

भाषा

शब्दशोध

महिला व बाल विकास विभाग

महिला व बाल विकास विभाग

महाराष्ट्र शासन

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

अंगणवाडी कट्टा

अंगणवाडी कट्टा
भारतीय भाषांमध्ये अंगणवाडी शब्दाचा अर्थ “अंगणामधील निवारा” असा आहे....

महिला कट्टा

महिला कट्टा
महिला आणि बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन हे महिला विकासाच्या...

बाल कट्टा

बाल कट्टा
महिला आणि बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन हे निरंतर बाल जीवन, रक्षण,...

बातम्या आणि सूचना / निविदा

previous pauseresume next

मीडीया गॅलरी

This is video about Routine Immunization
Audio icon जीवनसत्व अ (502.59 KB)
हा ऑडिओ जीवनसत्व अ च्या महात्वाविषयी आहे.
Audio icon गर्भवती महिलांचे वजन वाढणे (860.72 KB)
हा ऑडिओ गर्भधारणेदरम्यान महिलांच्या वजनाविषयी आहे.
Audio icon व्हिटॅमिन ए आणि डी-व्हायरमिन (889.29 KB)
हा ऑडिओ व्हिटॅमिन ए आणि डी-व्हार्मिनच्या महत्वाबद्दल आहे.

महाराष्ट्र सरकारचा लोगोएकात्मिक बाल विकास सेवा योजना - लोगोमहिला आणि बाल विकास मंत्रालय - लोगोराजमाता जिजाऊ माता-बालक आरोग्य व पोषण मिशन - लोगोकेंद्रीय दत्तक संसाधन अधिकारी - लोगोकेंद्रीय समाजकल्याण मंडळ - लोगोराष्ट्रीय महिला कोष - लोगोराष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग - लोगोमहिलांसाठी राष्ट्रीय आयोग - लोगो